TIME-BASED MEDIA

Ateliér Time-based Media
Fakulta umění a designu UJEP
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Kancelář 4. patro č. 520
Ateliér 2. patro č. 309, 320
AV Studio 0. patro č. 116 | 117

Instagram

Facebook

Konzultace probíhají každou středu po celý den. Individuální pohovor k přijímacímu řízení do bakalářského či magisterského studijního programu lze domluvit prostřednictvím e-mailu.

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem