TIME-BASED MEDIA

Ateliér se zabývá videem a zvukem jako svébytnými uměleckými prostředky. Využívá přitom možností práce s časem, kterými rozvíjí témata klasických technik závěsného obrazu, objektu, či prostorové instalace. Obsahově propojuje postupy současného výtvarného umění a experimentálního filmu, sound artu a idejí synesthesie.
Studenti pracují se základy obrazové a zvukové kompozice, které rozvíjejí do řady různých typů výtvarných děl zahrnujících videoprojekci, práci s prostorovým zvukem a interaktivními formáty, audiovizuální performanci či různé formy videomappingu. K realizaci svých projektů využívají specializované pracoviště pro zpracování videa a počítačové animace, a nahrávací studio pro tvorbu zvuku. K dispozici mají také velkoformátovou tiskárnu a dílny 3D tisku.

Absolvent studia je výtvarný umělec technicky a koncepčně připravený tvořit audiovizuální díla digitálními postupy zpracování videa a zvuku v široké škále možností, které toto médium poskytuje. Je schopný reflektovat dění na současné výtvarné scéně a aktivně se do něj zapojit, zároveň dokáže kreativně reagovat na zadání nejrůznějších typů audiovizuálních produkcí.

av studio